Marca_Ajuntament_Ontinyent

PLANS D'IGUALTAT

Obligació de tindre Pla d’igualtat de les empreses o entitats:

 

Tenen l’obligació de tindre un Pla d’igualtat, les empreses o entitats que complisquen els següents requisits:

– Que tinguen 50 o més persones treballadores.

– Quan l’establisca el seu conveni col·lectiu.

– Quan estiga obligada per l’autoritat laboral en un procediment sancionador.

– Quan siga una Administració Pública.

Ferramentes per a l’elaboració de Plans d’igualtat:

El Ministeri d’Igualtat ha posat a disposició de les entitats una sèrie de guies, ferramentes i vídeos explicatius sobre com fer un Pla d’igualtat, auditoria i registre retributius a través del següent enllaç: https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/herramientas-igualdad/home.htm

Registre de Plans d’igualtat en REGCONhttps://expinterweb.mites.gob.es/regcon/

Visat de Plans d’igualtat de la Generalitat Valenciana:

A banda del registre en el REGCON estatal, pots registrar el teu Pla d’Igualtat en el registre autonòmic a través d’aquest tràmit electrònic: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=13820

PROTOCOL D'ASSETJAMENT

A banda dels Plans d’igualtat, totes les empreses i entitats tenen l’obligació de tindre un Protocol d’Assetjament sexual i per raó de sexe.

 

El Ministeri d’Igualtat posa a l’abast de la ciutadania una guia model per a elaborar el Protocol, que és diferent segons si l’entitat té Pla d’igualtat o no té Pla d’igualtat, i es pot trobar en aquest enllaç web: https://www.igualdadenlaempresa.es/asesoramiento/acoso-sexual/home.htm

LLEGISLACIÓ APLICABLE