Marca_Ajuntament_Ontinyent

Ontinyent aprova un Protocol Municipal per a la Prevenció i Actuació Davant l’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe

El ple de l’Ajuntament d’Ontinyent aprovava aquest dijous per unanimitat el nou Protocol Municipal per a la Prevenció i Actuació Davant l’Assetjament Sexual i per Raó de Sexe. La regidora d’Igualtat, Natàlia Enguix, explicava que el document “ha estat elaborat i aprovat en la Comissió de seguiment del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ontinyent del passat 15 de novembre”. La regidora explicava en la sessió plenària que el document “a l’igual que el Pla d’Igualtat, és un nou pas endavant en la voluntat política del govern d’Ontinyent de garantir els drets de les dones, i evitar qualsevol tipus de discriminació o conducta discriminatòria”.

Este protocol té per objecte establir les mesures necessàries per a previndre i actuar davant d’una situació d’assetjament sexual i per raó de sexe en l’Ajuntament d’Ontinyent, així com determinar concretament les actuacions d’instrucció i sanció internes i les seues garanties en el cas que alguna persona treballadora presente queixa en estes matèries. El protocol serà aplicable a les situacions d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe que es produïsquen durant el treball, en relació amb el treball o com a resultat d’este, informant-se de la seua aplicació a tot el personal que presta serveis en l’Ajuntament, incloses les persones que, no tenint una relació laboral, presten serveis o col·laboren, com ara persones en formació o en pràctiques no laborals.

El contingut és d’obligat compliment, es troba ja en vigor en haver estat aprovat pel Ple, i s’incorpora al II Pla d’Igualtat de l’Ajuntament d’Ontinyent amb la mateixa vigència, el periode 2022-2026

Comments are closed.